Perintöverotus: Mitä sinun tulisi tietää verotuksesta

Perintöverotus on monimutkainen aihe, joka herättää usein kysymyksiä. Tässä artikkelissa selvitämme perintöverotuksen perusteet ja annamme käytännönläheisiä vinkkejä perintöveron minimoimiseen.

Mitä perintöverotus on?

Perintöverotus on vero, jota peritään perinnön tai testamentin saajalta. Veron määrä riippuu perinnönjättäjän ja perillisen välisestä sukupuolvelussuhteesta sekä perinnön arvosta.

Perintöverotuksen porrastus

Perintöveroa maksetaan 20 000 euron ylittävältä perintöosalta. Veroprosentti vaihtelee perinnönjättäjän ja perillisen välisen sukupuolvelussuhteen mukaan.

Perintöveroluokat

Perintöveroluokkia on kolme:

  • I veroluokka: Aviopuoliso, avopuoliso, rintaperilliset (lapset, lapsenlapset jne.)
  • II veroluokka: Vanhemmat, isovanhemmat, sisarukset, sisarusten lapset
  • III veroluokka: Muut perilliset

Verolaskurit

Verohallinnon perintöverolaskuri työkalun voit arvioida perintöveron määrän. Laskuri löytyy Verohallinnon verkkosivulta.

Vinkkejä perintöveron minimoimiseen

  • Lahjat: Lahjat, jotka annetaan perinnönjättäjän elinaikana, eivät ole perintöverotuksen alaisia. Lahjojen verotusta koskevat kuitenkin omat sääntönsä.
  • Testamentti: Testamentilla voi vaikuttaa perinnönjakoon ja siten perintöveron määrään.
  • Henkivakuutus: Henkivakuutuksen edunsaaja ei ole perintöverotuksen alainen.
  • Yritysvarallisuus: Yritysvarallisuuden verotuksessa on omat sääntönsä, jotka voivat vaikuttaa perintöveron määrään.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on pakollinen toimenpide, jossa selvitetään kuolinpesän varallisuus ja velat. Perunkirjoitus toimii myös perintöverotuksen perustana.

Lisätietoja

Lisätietoja perintöverotuksesta löydät Verohallinnon verkkosivulta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/

Vastaa