Asuntokauppa: Suomalaiset asunnonvaihtajat

Kiinteistömaailman selvityksen mukaan suomalaisten asunnon omistusaika on pidentynyt merkittävästi. Mediaani omistusaika on nyt yli kahdeksan vuotta, mikä on nousu aikaisemmasta seitsemästä vuodesta. Tämä muutos johtuu monista tekijöistä, kuten perhetilanteiden muutoksista ja markkinatilanteen vaihteluista.

Selvitys osoittaa, että keskimääräinen omistusaika on lähes 12 vuotta. Tämä keskimääräinen luku nousee erityisesti niiden perheiden kohdalla, jotka ovat asuneet samassa kodissa vuosikymmeniä. Mediaani, eli yleisin omistusaika, on kuitenkin nyt hieman yli kahdeksan vuotta.

Verovapauden vaikutus

Yksi yleinen myytti on, että suomalaiset myyvät asuntonsa heti kahden vuoden asumisen jälkeen verovapauden vuoksi. Vaikka tämä vaikuttaa osaan kaupoista, se ei ole merkittävin tekijä. Vuoden 2021 ja 2022 hinnannousut kannustivat jonkin verran myyntejä, mutta suurin osa omistajista pitää asuntojaan pidempään.

Kiinteistömaailman tilastot osoittavat, että omistusaika on pidentynyt kaikissa ryhmissä. Nopeimmin asunnon vaihtavat myyvät nyt noin neljän vuoden jälkeen, kun aiemmin tämä aika oli kolme vuotta.

Omistusaikojen pidemmät trendit

Omistusaikojen pidemmät trendit näkyvät kaikissa neljänneksissä. Nopeimmin asunnon vaihtavat myyvät nykyään noin neljän vuoden jälkeen, kun taas kolmanneksi nopeimmin vaihtavat myyvät noin 16 vuoden jälkeen. Tämä osoittaa, että asunnon vaihto on muuttunut pidemmäksi prosessiksi kaikilla tasoilla.

Listattuna vuosina 2018-2023:

  • Nopeimmin vaihtavat: alle 4 vuotta
  • Toiseksi nopeimmin vaihtavat: 8 vuotta
  • Kolmanneksi nopeimmin vaihtavat: 16 vuotta
  • Neljänneksi nopeimmin vaihtavat: yli 16 vuotta

Asunnonvaihdon taustat

Asunnonvaihdon taustalla on monia tekijöitä, kuten perhetilanteen muutokset, markkinatilanteet ja yksilölliset tarpeet. Asunnonvaihto ei ole pelkästään taloudellinen päätös, vaan siihen vaikuttavat myös henkilökohtaiset ja perhekohtaiset tekijät.

Yksi merkittävä tekijä on muuttunut asumistarve, kuten lasten kasvu tai muutokset työpaikassa. Myös yleinen markkinatilanne ja asuntojen hintojen kehitys vaikuttavat asunnonvaihdon ajoitukseen.

Kiinteistömaailman rooli

Kiinteistömaailma on merkittävä toimija Suomen asuntomarkkinoilla. Yritys on välittänyt lähes 70 000 kauppaa ja tarjoaa laajan näkemyksen markkinoiden kehityksestä. Kiinteistömaailman selvitys perustuu laajaan aineistoon, joka kattaa vuosien 2018-2023 myynnit.

Tulevaisuuden näkymät

Asuntomarkkinoiden tulevaisuuden näkymät ovat edelleen epävarmat. Vaikka omistusajat ovat pidentyneet, markkinatilanne voi muuttua nopeasti. Kiinteistömaailma seuraa aktiivisesti markkinoiden kehitystä ja tarjoaa ajankohtaista tietoa asunnonvaihtajille.

Yhteenveto

Kiinteistömaailman selvityksen mukaan suomalaisten asunnon omistusaika on pidentynyt merkittävästi viime vuosina. Tämä muutos johtuu monista tekijöistä, kuten perhetilanteiden muutoksista ja markkinatilanteen vaihteluista. Verovapauden vaikutus on edelleen olemassa, mutta se ei ole merkittävin tekijä asunnonvaihdossa.

Vastaa