Koiraterapia: Karvainen kumppani kohti parempaa elämää

Koiraterapia on eläinavusteisen terapian muoto, jossa koulutettu koira ja sen ohjaaja työskentelevät yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaan. Koiran läsnäolo tarjoaa lohtua, iloa ja tukea, ja se voi edistää sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia.

Mitä koiraterapia on?

Koiraterapiassa koiran läsnäoloa ja vuorovaikutusta hyödynnetään terapeuttisessa prosessissa. Koira ei korvaa ihmisen terapeuttia, vaan toimii apuna ja tukena. Koiraterapia voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoista, ja sitä voidaan hyödyntää monenlaisten haasteiden ja tarpeiden kanssa.

Koiraterapian tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • Stressin ja ahdistuksen vähentäminen
 • Sosiaalisten taitojen kehittäminen
 • Itsetuntemuksen lisääminen
 • Motivaation ja aktivoinnin lisääminen
 • Fyysisen toimintakyvyn parantaminen
 • Kipukokemuksen lievittäminen

Koiraterapia sopii kaikenikäisille ihmisille ja sitä voidaan hyödyntää monenlaisissa tilanteissa. Koiraterapiasta voi olla hyötyä esimerkiksi:

 • Lapsille ja nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia, autismin kirjon häiriöitä tai muita kehityshaasteita
 • Aikuisille, jotka kärsivät masennuksesta, ahdistuksesta tai stressistä
 • Ikääntyneille, jotka kokevat yksinäisyyttä tai eristäytymistä
 • Vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat apua arjessaan

Koiran rooli terapiassa

Koirat ovat luonnostaan sosiaalisia ja empaattisia eläimiä, jotka tarjoavat ihmisille ehdotonta rakkautta ja tukea. Koiran läsnäolo voi laskea verenpainetta ja sykettä, ja se voi edistää oksitosiinin erittymistä, joka on mielihyvää ja rentoutumista edistävä hormoni. Koiran kanssa oleminen voi myös tuoda iloa ja naurua arkeen, mikä voi parantaa mielialaa ja elämänlaatua.

Koiraterapiassa koiraa ei käytetä pelkästään silittelyyn ja rapsutteluun, vaan koiran kanssa voidaan tehdä erilaisia harjoituksia ja aktiviteetteja asiakkaan tarpeiden mukaan. Koira voi esimerkiksi:

 • Toimia kuuntelevana korvana
 • Motivoida liikkumaan ja aktivoitumaan
 • Autaa arjen askareissa
 • Tarjota turvaa ja lohtua
 • Edistää sosiaalista vuorovaikutusta

Koiraterapian hyödyt

Koiraterapialla on lukuisia hyötyjä sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että koiraterapia voi:

 • Vähentää stressiä ja ahdistusta
 • Parantaa mielialaa ja elämänlaatua
 • Lisätä motivaatiota ja aktivointia
 • Kehittää sosiaalisia taitoja
 • Parantaa fyysistä toimintakykyä
 • Lievittää kipukokemusta
 • Edistää oppimista ja kehitystä

Koiraterapia on turvallinen ja tehokas hoitomuoto, joka sopii kaikenikäisille ihmisille. Koiraterapia voi olla hyödyllinen lisä muihin hoitomuotoihin, ja se voi parantaa merkittävästi asiakkaan elämänlaatua.

Koiraterapian aloittaminen

Jos olet kiinnostunut koiraterapiasta, voit ottaa yhteyttä koiraterapiaa tarjoavaan tahoon. Koiraterapiaa tarjoavat esimerkiksi:

 • Yksityiset koiraterapeutit
 • Eläinavusteisia palveluita tarjoavat yritykset
 • Järjestöt ja yhdistykset

Ennen koiraterapian aloittamista on tärkeää keskustella koiraterapeutin kanssa.

Vastaa