Suomalaiset toivovat keskustoilta nyt elämyksiä

Panostus tapahtumiin ja ajanviettomahdollisuuksiin lisää keskustojen vetovoimaa uusia palveluita enemmän, selviää kiinteistöasiantuntija JLL:n tutkimuksesta tuhannelle suomalaiselle.

Suomalaisten kaupunkikeskustojen jalankulkijamäärät ovat laskeneet. Kiinteistöasiantuntija JLL:n tutkimusyhtiö Bilendillä teettämä kyselytutkimus kertoo sille selkeät syyt.

Lähes joka toinen (45 %) suomalainen on täysin tai osittain samaa mieltä väitteestä, että he saavat keskustamaiset palvelut jo lähempää, ilman tarvetta lähteä keskustaan. 32 % on vähentänyt asiointiaan keskustassa nettikaupan takia.

Kyselyn mukaan kaupungeilla on silti keinoja saada suomalaiset vierailemaan keskustoissa useammin.

Parhaiten keskustaan houkuttelisivat ilmaiset ulkoilmatapahtumat (43 %). Myös muut ajanviettomahdollisuuksia lisäävät vaihtoehdot, konserteista puistojen määrän lisäämiseen, saivat kannatusta yli neljäsosalta vastaajista.

Nämä paikkaisivat palveluaukon suomalaisissa keskustoissa. Vain 23 % vastaajista koki, että niitä on nyt riittävästi.

”Vastauksista heijastuu keskustojen muuttuva rooli. Niistä haetaan kasvavissa määrin elämyksiä ja mahdollisuuksia ajanviettoon. Samaan aikaan keskustan ulkopuoliset kaupan keskittymät ja verkkokauppa haastavat niiden asemaa vähittäiskaupan ydinalueina,” sanoo JLL:n strategisen konsultoinnin johtaja Aarne Mustakallio.

Kaupallisilla palveluilla on silti rooli

Vehreyden lisääminen, puistot ja käveltävyyden parantaminen kiilaavat tutkimuksen mukaan kaupallisten palveluiden, kuten uusien ravintoloiden ja kansainvälisten huippumerkkien liikkeiden edelle.

Mustakallion mukaan tämä ei silti tarkoita, että kaupallisten palveluiden rooli häviäisi kokonaan tulevaisuudessa. Lähes neljäsosa (24 %) vastaajista vierailisi keskustassa useammin, mikäli liikkeitä ja muita ostospaikkoja olisi enemmän.

”Paras lopputulos syntyy, jos ajanviettomahdollisuuksia kehitetään muut toiminnot huomioiden. Esimerkiksi uusien vehreiden julkisten tilojen sijoittaminen kaupallisten palvelujen läheisyyteen voi saada aikaan monipuolisempaa ja kiinnostavampaa kaupunkitilaa kuin istutusten sijoittaminen esimerkiksi puhtaisiin läpikulkupaikkoihin”, hän sanoo.

Helsinkiläiset kaipaavat käveltävyyttä, maakuntakaupungit parkkipaikkoja

Kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2023, ja siihen vastasi yhteensä 1 000 henkilöä Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Jyväskylän alueilta.

Eri kaupunkiseutujen kuluttajien toiveet ovat pääosin linjassa toistensa kanssa. Kärkivastauksien joukossa ovat jokaisella alueella tapahtumat, ilmainen pysäköinti ja julkinen ajanviettotila.

Helsinkiläiset vastaajat kaipaavat keskustalta parempaa kävelijöiden huomioimista. Kaupungin vastaajista 22 % vierailisi useammin keskustassa, mikäli sen käveltävyys olisi parempi. Muissa kaupungeissa paremman käveltävyyden valitsi vain 13–16 % vastaajista.

Ilmaisten pysäköintipaikkojen lisäämistä toivottiin eniten (46–52 %) Jyväskylässä, Turussa ja Tampereella, joissa yksityisautoilu on yleisin tapa saapua keskustaan. Julkinen liikenne on yleisin saapumistapa keskustaan Helsingissä (70 %) ja Tampereella (58 %). Alle 35 % kummankin kaupungin vastaajista valitsi sen toivotuimpiin muutoksiinsa.

Keskustojen tulevaisuus määritetään nyt

Mustakallion mukaan kaupungeilla, kiinteistönomistajilla ja muilla keskustojen toimijoilla on kiire mukautua muuttuneisiin kulutustottumuksiin ja laskeneisiin jalankulkijamääriin.

 ”Tutkimuksessamme tunnistettiin keinoja, joiden avulla keskustoja voidaan kehittää vetovoimaisemmaksi suurelle määrälle ihmisiä. Suomalaiset ovat kiinnostuneita viettämään aikaa keskustoissa. Nyt on tärkeää tehdä päätöksiä perustuen nykyolosuhteisiin ja tulevaisuus mielessä, eikä vanhojen ohjenuorien mukaan.”

”Vähittäiskaupan aika keskustojen ensisijaisena vetovoimatekijänä on ohi, eikä siihen palata. Keskustoja tulisikin kehittää siten, että ne eivät nojaa pelkkään kauppaan vaan se on yksi toiminnoista muiden joukossa.”

Mitkä kolme tekijää saisivat sinut vierailemaan lähikaupunkisi keskustassa useammin:

 • Ilmaiset ulkoilmatapahtumat 43%
 • Enemmän maksuttomia pysäköintipaikkoja 33%
 • Enemmän konsertteja ja muita musiikkitapahtumia 27%
 • Enemmän puistoja ja julkista ajanviettotilaa 25%
 • Laajempi valikoima liikkeitä ja muita ostospaikkoja 24%
 • Enemmän vehreyttä katukuvassa 23%
 • Parempi käveltävyys (enemmän kävelykatuja liikenteen ohjaus muualle jne.) 22%
 • Laajempi valikoima ravintoloita 17%
 • Suuri päivittäistavarakauppa 16%
 • Enemmän museoita ja/tai gallerioita 16%
 • Paremmat harrastusmahdollisuudet 10%
 • Ei mikään 8%
 • Kansainvälisten huippumerkkien liikkeet 8%
 • Jokin muu 7%
 • Fine dining-ravintolat 7%

Rikostuutiset Netistä: Digitaalinen Rikollisuus

Rikollisuus on muuttumassa yhä digitaalisemmaksi, ja näin ollen myös rikostuutiset netistä ovat yhä merkittävämmässä roolissa. Verkossa toimivat rikolliset, kuten hakkerit tai verkkopetkuttajat, voivat aiheuttaa merkittävää vahinkoa yksityishenkilöille, yrityksille ja jopa valtiolle. Tästä syystä on tärkeää seurata rikostuutisia netistä, jotta voi pysyä ajan tasalla uusimmista rikoksista ja tietoturvauhkista.

Vastaa